Nyemission i

Alliance Oil Company Ltd

Ej tillgängligt

Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt olje- och gasföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil Company har idag bevisade och sannolika reserver om 760 miljoner fat oljeekvivalent och downstreamverksamhet som inkluderar raffinaderiet i Khabarovsk och ett ledande nätverk av bensinstationer och oljeproduktsdepåer i ryska Fjärran Östern.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige samt till svenska och internationella institutionella investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

De nyemitterade [u][url=http://www.nyemissioner.se/nyhet/hur_preferensaktier_fungerar/136]preferensaktierna[/url][/u] har samma rättigheter som de existerande preferensaktierna i Alliance Oil. Varje preferensaktie beviljar innehavaren till en årlig utdelning om 30 kronor (kvartalsvis utbetalning om 7,50 kronor), motsvarande en direktavkastning om 9,7–10,7 procent beroende på den slutliga teckningskursen.

Carnegie Investment Bank AB är Global Coordinator och Joint Bookrunner, Gazprombank är Joint Bookrunner och Swedbank är Co-lead Manager i transaktionen. Baker & McKenzie är juridisk rådgivare till Alliance Oil i transaktionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Alliance Oil Company Ltd hittades