Alliance Oil – nyemission av preferensaktier

Alliance Oil presenterar sin emission av preferensaktier.

Alliance Oil ger ut nya preferensaktier med målet att få in 670 miljoner kronor. Eric Forss, företagets styrelseordförande kommenterar här emissionen av preferensaktierna. Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt olje- och gasföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan.

Alliance Oil Company Ltd

Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt olje- och gasföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil Company har idag bevisade och sannolika reserver om 760 miljoner fat oljeekvivalent och downstreamverksamhet som inkluderar raffinaderiet i Khabarovsk och ett ledande nätverk av bensinstationer och oljeproduktsdepåer i ryska Fjärran Östern.

Alliance Oil Company Ltd

Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt olje- och gasföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil Company har idag bevisade och sannolika reserver om 760 miljoner fat oljeekvivalent och downstreamverksamhet som inkluderar raffinaderiet i Khabarovsk och ett ledande nätverk av bensinstationer och oljeproduktsdepåer i ryska Fjärran Östern.