Nyemission i

Alliance Oil Company Ltd

Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt olje- och gasföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil Company har idag bevisade och sannolika reserver om 760 miljoner fat oljeekvivalent och downstreamverksamhet som inkluderar raffinaderiet i Khabarovsk och ett ledande nätverk av bensinstationer och oljeproduktsdepåer i ryska Fjärran Östern.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till svenska och internationella institutioner, samt allmänheten i Sverige, inklusive bolagets befintliga aktieägare, innehavare av konvertibler samt obligationsinnehavare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Årlig utdelning för varje preferensaktie uppgår till 30 kronor, att utbetalas kvartalsvis om 7,50 kronor, motsvarande en avkastning om 10 - 12 % beroende på den slutliga teckningskursen.

Företagets erbjudande gäller lägs 2,7 miljoner preferensaktier och högst 5,3 miljoner, till 250-300 kr per preferensaktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Alliance Oil Company Ltd hittades