Sex noteringar i närtid och senare under 2021

Sex företag som ska notera sina aktier under 2021 är Oatly, SaveLend, MoveByBike, MilDef, Candles Scandinavia och Volvo Cars.

Oatly – Det välkända livsmedelsföretaget som tillverkar och säljer havremjölk har i veckan lämnat in ett prospekt till SEC. Det ser ut att bli en traditionell amerikansk börsnotering vilket innebär att allmänheten inte kan delta i ett noteringserbjudande utan får vänta tills handeln på börsen inleds.

SaveLend – En låneförmedlare som utgår från en peer-to-peer-modell. Gör nu en noteringsemission på 47,4 Mkr och noterar sig sedan på First North den 9 juni. Se även intervju ledning.

MoveByBike – Ett transport- och logistikföretag som med egenproducerade eldrivna transportcykelfordon erbjuder en miljövänligare leverans- och distributionstjänst. Bolaget berättade i veckan att de ska göra en IPO under maj-juni och sedan notera sig på Spotlight.

MilDef – En leverantör av taktisk IT för krävande miljöer till säkerhets- och försvarskunder. Ska göra en IPO och notera sig på Nasdaq Stockholm i slutet av detta kvartal. Svolder, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall har åtagit sig att förvärva aktier i noteringserbjudandet motsvarande ett totalt värde om cirka 300 Mkr.

Candles Scandinavia – Tillverkar ljus av naturligt vax. I veckan berättade vd:n och medgrundaren Viktor Garmiani för Di att Candles Scandinavia ska börsnoteras under 2021. Bolagets försäljning har vuxit snabbt och för räkenskapsåret som slutade den sista april 2021 var omsättningen 100 Mkr. Det bolaget själva lyfter fram är att marknaden består av industriell tillverkning av ljus gjorda av paraffin och manuell tillverkning av ljus gjorda av naturliga material. Candles Scandinavia gör naturliga ljus i industriell skala och får därför ner tillverkningskostnaden jämfört med den manuella tillverkningen.

Volvo Cars – Personbilstillverkaren berättade i veckan att de har bestämt att utvärdera en IPO på Nasdaq Stockholm senare under 2021. Man har samtidigt bestämt att förlänga kontraktet med Håkan Samuelsson som vd till slutet av 2022. Det har pratats om en börsnotering tidigare men denna gång ser faktiskt förutsättningarna rätt bra ut. Tidigare har det funnits olika strategiska viljor, planer och förväntningar, nu ser Volvo färdigpaketerat ut.


Läs även:

8 nya kommande noteringar

Checkin.com får teckna-rekommendation av analytiker

Candles Scandinavia AB

Candles Scandinavia tillverkar ljus av naturligt vax. Bolaget distribuerar även externa varumärken.