Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SaveLend Group AB

SaveLend Group AB

SaveLend Group AB
Sturegatan 56
114 36 Stockholm

Hemsida:

savelendgroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Savelend är en låneförmedlare som utgår från en peer-to-peer-modell. SaveLend Group AB hette tidigare Savelend Credit Group AB.

Teckningsperiod:

14 maj 2021 - 28 maj 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

47,4 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

285 Mkr pre-money

Villkor:

Erbjudandet riktas till allmänheten och institutionella investerare i Sverige.

Post:

1 aktie, minimum 700 aktier.

Övrigt:

SaveLend noteras på First North den 9 juni 2021.

Ett antal investerare samt styrelseledamöter, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare har genom teckningsförbindelseavtal åtagit sig att teckna aktier för 35,25 Mkr.

Uppdaterat: 2021-05-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss