Vad analytikerna ger för rekommendation om Karnell Groups IPO

Karnell Group äger industribolag

Karnell Group gör en IPO på Stockholmsbörsen. Nyemissioner.se sammanställer vad analytikerna ger för rekommendationer.

Karnell Group är en långsiktig och aktiv ägare av mindre och medelstora industriteknikbolag i Norden. Företaget gör nu en IPO på Nasdaq Stockholms huvudlista. En emission på 250 miljoner kronor som kan utökas med 37 miljoner kronor genomförs med teckningstiden 13-20 mars och aktierna noteras sedan den 22 mars. Priset per aktie sätts inom intervallet 26-30 kronor. Hur bör då en investerare agera? Nedan sammanställer vi vad analytikerna ger för rekommendationer.

Intresset från institutionella investerare är stort och Karnell kortar därför ner teckningsperioden för institutioner med en dag.

Privata Affärer – Teckna

Privata Affärer ger en teckna-rekommendation till de investerare som saknar en förvärvsglad industrigrupp i sin portfölj. Man anser att värderingen är överkomlig, även om risken finns att konjunktursvackan biter hårdare än förväntat.

”Börsen har en stigande trend och kanske börjar nyintroduktionsmarknaden komma igång. Minns att Rusta blev en lyckad introduktion. Karnells ankarinvesterare som Berenberg, Handelsbanken Fonder och Swedbank Fonder tecknar 49 procent av alla aktier i erbjudandet. Det är en ganska stor andel, vilket ökar chansen till en bra start.”

Affärsvärlden – Teckna

Affärsvärlden ser en uppsida på 41 procent i aktien på ett par års sikt i sitt huvudscenario, räknat från mitten av prisintervallet. Inga varningsflaggor hittades i erbjudandet. Affäsvärlden ger en teckna-rekommendation, främst för investerare som gillar lite mindre serieförvärvare och accepterar risknivån.

Börsveckan – Teckna

Börsveckan ger en teckna-rekommendation till Karnell Groups IPO-erbjudande.

Dagens industri – Teckna

Dagens industri ger en teckna-rekommendation till Karnell.

”Trots Karnells korta historik och exponering mot en svag nordisk byggkonjunktur, bedömer Di att risken är låg och att aktien är värd att teckna.”

Ayacint Finans – Tecknar

Investeraren som tidigare kallade sin Youtube-kanal IPO Analyser har bytt namn på den till Ayacint Finans. Han gör en bra genomgång av erbjudandet och berättar att han själv tänker teckna sig, men är noga med att påpeka att det inte är någon rekommendation till vad någon annan ska göra.

Karnell Group AB

Karnell Group är en långsiktig och aktiv ägare av mindre och medelstora industriteknikbolag i Norden.