Karnell Group AB

Karnell Group är en långsiktig och aktiv ägare av mindre och medelstora industriteknikbolag i Norden.
Ingen nyemission hittades

Noteringskandidaten Karnell har gjort en nyemission på 160 Mkr

Noteringskandidaten Karnell Group, en långsiktig och aktiv ägare av nordiska industriteknikbolag, meddelade idag att de har genomfört en framgångsrik kapitalanskaffning

Karnell Group AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner