Nyemission i

Karnell Group AB

Ej tillgängligt

Karnell Group är en långsiktig och aktiv ägare av mindre och medelstora industriteknikbolag i Norden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Vänder sig till allmänheten i Sverige och institutioner. Allmänheten utgörs i detta fall av kunder hos SEB och Avanza. Går att teckna via ISK och depå.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Karnell noteras på Nasdaq Stockholm den 22 mars 2024.

Priset per aktie sätts inom intervallet 26-30 kr.

Fonder förvaltade av Berenberg Asset Management, Sp-Fund Management Company (Säästöpankki), Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur och Östersjöstiftelsen är cornerstone-investerare och har åtagit sig att förvärva aktier i IPO-erbjudandet för ett totalt belopp om 142 miljoner kronor till ett pris om högst 30 kronor per aktie.

Uppdatering: Karnell meddelade den 18 mars att de stänger teckningstiden för institutionella investerare en dag tidigare på grund av stark efterfrågan från investerare. Vilket innebär att den stänger samma dag som privatpersoner, 20 mars.

Uppdatering: IPO-erbjudandet blev kraftigt övertecknat och priset per aktie har fastställts till 30 kr. Bolaget fick 25 000 nya aktieägare via erbjudandet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Karnell Groups IPO kraftigt övertecknad

Karnell Groups IPO-erbjudande blev kraftigt övertecknat och priset per aktie blev 30 kronor, det högsta i intervallet.

Karnell Group äger industribolag

Vad analytikerna ger för rekommendation om Karnell Groups IPO

Karnell Group gör en IPO på Stockholmsbörsen. Nyemissioner.se sammanställer vad analytikerna ger för rekommendationer.

Petter Moldenius, VD för Karnell Group

IPO-intervju med VD för Karnell Group

Intervju med Petter Moldenius som är VD för Karnell Group som gör en IPO på Stockholmsbörsen denna månad.

Noteringskandidaten Karnell har gjort en nyemission på 160 Mkr

Noteringskandidaten Karnell Group har gjort en nyemission på 160 Mkr som tecknades av bl.a. Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur. Kapitalet ska användas till förvärv och tilläggsinvesteringar.