Tre noteringar och två indirekta noteringar

Tre nya kommande noteringar är Wematter, Qlucore och Polarium. Två företag som gör indirekta noteringar är Rock Energy och Pumped Hydro Storage.

Wematter – En tillverkare som gör avancerad SLS 3D-utskriftsteknik tillgänglig för företag för att producera på ett smartare sätt. Företaget utvecklar också sin egen mjukvarusvit med 3D-utskriftsprogramvara som gör det lättare för designers, ingenjörer och tillverkare att använda SLS 3D-utskrifter. Bolaget meddelade i förra veckan att de gjort en pre-IPO på 26 Mkr och de planerar för en notering i närtid. ”Nyemissionen övertecknades av utvalda långsiktiga strategiska institutionella och privata investerare, bland annat Hamberg Förvaltning med närstående samt en industrialist inom additiv tillverkning. Även befintliga ägare, ledning och styrelse deltog i nyemissionen.”

Qlucore – Erbjuder verktyg för att analysera och visualisera data. Verktygen använder AI och maskininlärning. Bolaget har fokus på läkemedelsbolag och universitet. För några dagar sedan skrev Di Digital att Qlucore tagit in 30 Mkr i en nyemission och siktar på en notering inom 12 månader. Det framgår inte vilken marknadsplats men vi utgår ifrån att det är First North.

Polarium – Tillhandahåller energilagringslösningar med batterier till telekom, fastigheter och industri. Dagens Industri skrev öfr några dagar sedan att Polarium gör sig redo för börsen. ”Fortsatt tillväxt genom ett eventuellt förvärv, men också ytterligare produktutveckling eller fler fabriksetableringar kan göra en börsnotering aktuell.” sade grundaren och vd Stefan Jansson. Under 2021 räknar bolaget med att växa drygt 60 % och omsätta 1,25 miljarder kronor.

 

Två indirekta noteringar

Rock Energy – Verksamt inom förnybar energi där de erbjuder hållbar energi i form av värme, kyla och kraft från djupborrade energikällor. Rock Energy planerade tidigare att notera sig via Deflamo-skalet men noterar sig nu via Net Trading Group. Lightcircle noterade sig i november på NGM Nordic SME via ett omvänt förvärv av Net Trading Group-skalet och nu noterar sig Rock Energy via ett omvänt förvärv via samma bolag.

Pumped Hydro Storage – Utvecklar en lösning för att kunna lagra energi via pumped hydro, dvs när det finns överskott på elektricitet så pumpar man upp vatten och när det är brist så släpper man ner vatten för att skapa elektricitet. Det används på sina håll vid stora vattenkraftverk, detta företag vill i stället göra det mer lokalt i nedlagda gruvor. Bolagets plan var tidigare att notera sig på First North nästa år, men nu går man i stället samman med det NGM Nordic SME-noterade bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB. Efter samgåendet kommer respektive bolags nuvarande aktieägare att äga ca 50 procent vardera av det gemensamma bolaget.

Läs även: Nya noteringar i närtid och på lång sikt

Wematter AB

Wematter är en tillverkare som gör avancerad SLS 3D-utskriftsteknik tillgänglig för företag för att producera på ett smartare sätt. Företaget utvecklar också sin egen mjukvarusvit med 3D-utskriftsprogramvara som gör det lättare för designers, ingenjörer och tillverkare att använda SLS 3D-utskrifter.