Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Pumped Hydro Storage Sweden AB
Pumped Hydro Storage Sweden AB

Pumped Hydro Storage Sweden AB
Industrigatan 44 B
571 38 Nässjö

Hemsida:

pumpedhydro.se

Verksamhet:

Pumped Hydro utvecklar en teknologi för att möta energisystemets utmaningar, för att resurseffektivt lagra energi då det finns ett överskott, för att sedan kunna utnyttja den när behovet är större eller när det uppstår en bristsituation.

Ägare:

Innan nyemissionnen i sep-okt 2019; Förenad kraft Stockholm AB 53,20 %, Frans Otto Wernerskog 9,48 %, JINFO AB 8,43 %, Joakom Sundqvist 6,32 %, Engman High Fidelity AB 5,27 %, Övriga (38 st) 17,30 %.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Början 2022

Värdering:

38 Mkr pre-money och 48 Mkr post money om emissionen i september-oktober 2019 fulltecknas.

Övrigt:

Pumped Hydro ska göra en nyemission på 4 Mkr i slutet av 2018 och planerar att notera sig på First North inom 4 år.

Uppdatering: I början av juli 2019 kommunicerade bolaget att planen är att bolaget ska noteras inom två år.

Uppdatering: I september-oktober 2019 gör Pumped Hydro Storage en nyemission på 10 Mkr.

Uppdatering: I slutet av december 2019 meddelade bolaget att de utsett Thomas Johansson till ny VD fr o m 1 januari 2020. Samtidigt passade styrelsen på att utnämna bolagets grundare och nuvarande VD, Otto Werneskog, till ny arbetande styrelseordförande. Avgående ordförande Jan Lundberg kvarstår i styrelsen.

Uppdatering: I mitten av mars 2020 presenterade sig bolaget hos Naventus och där angavs tidsplanen för noteringen till början av 2022.

Uppdaterat: 2020-03-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss