Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Qlucore AB
Qlucore AB

Qlucore AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.qlucore.com

Verksamhet:

Qlucore erbjuder verktyg för att analysera och visualisera data. Verktygen använder AI och maskininlärning. Bolaget har fokus på läkemedelsbolag och universitet.

Ägare:

Uppdatering: Innan noteringserbjudandet; GLD Invest AB 14,92 %, Carl-Johan Ivarsson 13,09 %, Johan Råde 12,8 %, Magnus Fontes 7,03 %, Thoas Fioretos 6,93 %.

Eiffel Investment Group investerade i mars 2021.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

5 november 2021

Värdering:

Uppdatering: 260 Mkr post money.

170 Mkr pre-money och 260 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 64,50 kr per aktie.

Övrigt:

I slutet av mars 2021 skrev Di Digital att Qlucore har tagit in 30 Mkr i en nyemission och siktar på en notering inom 12 månader. Det framgår inte vilken marknadsplats men vi utgår ifrån att det är First North.

Uppdatering: Qlucore presenterar sig för småsparare i slutet av september 2021, det skulle kunna innebära att noteringen är planerad till hösten.

Uppdatering: I slutet av september 2021 meddelades att Qlucore ska notera sig under hösten 2021.

Uppdatering: I början av oktober 2021 meddelade Qlucore i ett pressmeddelande att de ska notera sig på First North och i samband med detta göra en emission på 90 Mkr. Tidsplanen för noteringen preciseras till första halvan av november 2021.

En handfull ankarinvesterare har åtagit sig att teckna aktier för 54 Mkr. Dessa är Ankarinvesterare är M2 Capital Management AB, Cantaloupe AB, Gainbridge Novus Nordic, samt nuvarande aktieägare Eiffel Investment Group. Vidare har andra investerare åtagit sig att teckna aktier för 21 Mkr, dvs total teckning på förhand är 75 Mkr.

Uppdatering: Qlucore noteras på First North den 11 november 2021.

Uppdatering: Qlucore noteras på First North den 5 november 2021.

Uppdaterat: 2021-11-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss