Tre företrädesemissioner till pressad värdering

Tre företag som just nu gör företrädesemissioner till pressade värderingar är FSport, Precise Biometrics och Castellum.

FSport – Ett framåtlutat spelbolag med affiliate-verksamhet och egenutvecklad plattform med svensk spellicens. Växer på den licensierade marknaden i USA. Gör just nu en företrädesemission på 7,5 Mkr till en pre-money-värdering på 5 Mkr. Teckningsperiod är 10-25 maj. Läs även intervju med VD

Precise Biometrics – Erbjuder produkter inom olika applikationsområden som möjliggör för användare att – genom sin egen biometri – identifiera sig på ett bekvämt och säkert sätt. Gör en företrädesemission p å 49,5 Mkr till 1,60 kr per aktie. Teckningsperiod är 15-29 maj. Se VD presentera verksamheten

Castellum – Ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar i tillväxtregioner. Gör nu en företrädesemission på 10 180 Mkr till 62 kr per aktie. Teckningsperiod är 15-29 maj.

Castellum AB

Castellum är ett fastighetsbolag verksamt i fem tillväxtregioner i södra Sverige och i Danmark. Företaget är inriktat på kommersiella fastigheter.