Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FSport AB

FSport AB

FSport AB
Järnvägsgatan 9
252 24 Helsingborg

Hemsida:

www.fsportgroup.net

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FSport är en utvecklare och operatör av interaktiva fantasytävlingar som baseras på verkliga händelser där man förutspår framtiden. Denna typ av spel när det gäller sport kallas för daily fantasy sport.

Teckningsperiod:

10 maj 2023 - 25 maj 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

7,5 Mkr

Teckningskurs:

0,26 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 maj 2023

Värdering:

5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 15:10. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar i sin tur till teckning av femton (15) aktier

Post:

Övrigt:

FSport har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,5 MSEK, motsvarande cirka 86,7 procent av Företrädesemissionen, från styrelseledamoten Özkan Ego, en större aktieägare och nya investerare.

Uppdatering: FSports företrädesemission tecknades till 97 %.

Uppdaterat: 2023-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss