Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Castellum AB

Castellum AB

Castellum AB
Kaserntorget 5
411 18 Göteborg

Hemsida:

www.castellum.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Castellum är ett fastighetsbolag verksamt i fem tillväxtregioner i södra Sverige och i Danmark. Företaget är inriktat på kommersiella fastigheter.

Teckningsperiod:

1 maj 2023 - 15 maj 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

10 Mdkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Castellum ska göra en företrädesemission på 10 Mdkr under andra kvartalet 2023. 1-15 maj är dummy-datum, exakta datum har i skrivande stund ännu inte kommunicerats.

Akelius Residential Property AB (publ), som är Bolagets största aktieägare och representerar 12,8 procent av aktierna och rösterna i Castellum (exklusive egna aktier som ägs av Castellum), har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag på årsstämman och att teckna sin pro rata-andel (12,8 procent) av företrädesemissionen. Därutöver har Akelius Residential Property AB (publ) ingått ett garantiåtagande att, enligt vissa villkor, teckna ytterligare 29,1 procent av företrädesemissionen utan teckningsrätter.

Citigroup Global Markets Europe AG och Nordea Bank Abp, filial i Sverige har ingått ett s.k. standby underwriting-avtal, enligt sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen, vilket planeras ersättas av ett underwriting-avtal i samband med beslutet om att genomföra företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss