Thomas Eldered börsnoterar sitt företag Flerie Invest på Nasdaq Stockholm

Thomas Eldered och medarbetare på Flerie

Thomas Eldered börsnoterar sitt på aktiemarkanden välkända företag Flerie Invest. Det sker genom ett omvänt förvärv av Index Pharmaceutials, riktad emission på 520 Mkr och flytt till huvudlistan.

Thomas Eldered börsnoterar sitt på aktiemarknaden välkända företag Flerie Invest. Eldered blev rik när företaget han varit med att grunda, Recipharm, såldes till EQT. Han har via sitt företag Flerie Invest investerat i många noterade och onoterade företag inom läkemedelsbranschen.

Ikväll meddelades att han noterar Flerie Invest på Stockholmsbörsen och det sker via ett omvänt förvärv av Index Pharmaceuticals som numera inte har någon verksamhet. Det hela sker i tre huvudsakliga steg:

InDex Pharmaceuticals Holding AB kommer under processen att byta namn till Flerie AB.

Flerie AB

Flerie är ett investmentbolag inom life science. Majoriteten av bolagets innehav är i onoterade bolag, men ett inslag av noterade finns även. Bolaget ser sig inte bara som investerare utan även som bolagsbyggare. Flerie AB hette tidigare InDex Pharmaceuticals AB.