Börsnotering av

Flerie Invest AB

Flerie Invest är en aktiv och långsiktig global investerare inom life science med huvudsakligt fokus på bioteknik- och läkemedelsinvesteringar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Mer information

Den 20 maj 2024 meddelade Index Pharmaeuticals att Flerie Invest ska noteras via ett omvänt förvärv av Index Pharmaceuticals. Den 10 juni 2024 ska transaktionerna klubbas igenom vilket gör att Flerie då blir noterat på First North. Redan den 27 juni 2024 går dock flytten till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Det nya Flerie gör även en riktad emission på 520 Mkr för finansiering. Tecknas av bland annat bolagets befintliga aktieägare Fjärde AP-fonden, HBM Healthcare Investments, Linc AB och SEB Stiftelsen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner