Börsnotering av

Flerie AB

Flerie är ett investmentbolag inom life science. Majoriteten av bolagets innehav är i onoterade bolag, men ett inslag av noterade finns även. Bolaget ser sig inte bara som investerare utan även som bolagsbyggare. Flerie AB hette tidigare InDex Pharmaceuticals AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Mer information

Thomas Eldered börsnoterar sitt på aktiemarknaden välkända företag Flerie Invest. Det sker genom ett omvänt förvärv av Index Pharmaceutials, riktad emission på 520 Mkr och flytt till huvudlistan.

Den 20 maj 2024 meddelade First North-noterade Index Pharmaceuticals att Flerie Invest ska notera sig via ett omvänt förvärv av dem. InDex Pharmaceuticals AB kommer efter detta att byta namn till Flerie AB. Den 10 juni 2024 ska transaktionerna klubbas igenom. Redan den 27 juni 2024 flyttar sedan Flerie AB till Nasdaq Stockholms huvudlista. Mellan dessa två datum, den 14 juni, gör Flerie även en riktad emission på 520 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner