Sju företag som planerar att notera sig under 2018

Sju företag som planerar att notera sina aktier under 2018 är Better Collective, Smartster, G:loot, Smoltek, Flexion Mobile, Västsvensk Logistik och Teqnion.

Better Collective – Erbjuder innehåll och tjänster för betting. Berlingske Business skrev i veckan att det danska bolaget planerar att notera sig i Stockholm. Nordea och SEB uppges vara anlitade. Bolaget själva säger att de samarbetar med Nordea och SEB för att ta fram olika möjligheter för finansiering av bolagets expansion.

Smartster – Utvecklar och driver digitala marknadsplatser för butikskedjor, e-handelsbolag och köpcentrum som möjliggör för konsumenter att handla smart. Ska nu göra en kapitalanskaffning på 20,4 Mkr, som senare under året ska följas av en publik emission och notering.

G:loot – Erbjuder en plattform för esport om pengar, för både mobil- och pc-spel. Har tidigare bedrivit sin verksamhet under namnet Gumbler. Bolaget har nu tagit in 100 Mkr för att marknadsföra sin plattform och bland investerarna finns Swedbank Robur och Norron. En notering är således planerad under 2018, då de aktuella Swedbank Robur-fonderna har mandat att investera i onoterade företag om de har en plan att notera sig inom ett år. Transferator på Aktietorget äger några procent i G:loot.

Smoltek – Utvecklar, validerar och erbjuder halvledarindustrin kolbaserade nanostrukturer som förbättrar prestanda, möjliggör fler funktioner och förlänger livstiden hos nuvarande tillverkningsprocesser. Fokus verkar vara att sälja licenser till processortillverkar. Ska göra en nyemission på 20 Mkr och notera sig på Aktietorget i slutet av februari eller början av mars 2018.

Flexion Mobile – Erbjuder en global distributionsplattform för mobilspel utvecklade för android. Utvecklare och förläggare kan nå hela världens android-app-butiker via en enda kanal, utan att behöva integrera och hantera varje enskild kanal manuellt. Ska notera sig på First North inom kort.

Västsvensk Logistik – Äger fastigheten Mölndal Hästägaren 3 som används av KappAhl för huvudkontor och centrallager/distributionscenter. Tog in 245 Mkr i december och ska notera sig på Aktietorget inom ett par veckor. 8 % i direktavkastning.

Teqnion – En koncern med dotterbolag som verkar inom smala tekniknischer. I början av januari 2018 fick vi av en person som alltid kommer med korrekt information veta att Teqnion sonderar marknaden för en notering under slutet av 2018 eller 2019.

Teqnion AB

Teqnion är moderbolaget i en koncern med dotterbolag som verkar inom smala tekniknischer.