Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Smartster Group AB
Smartster Group AB

Smartster Group AB
Alingsåsvägen 6
504 38 Borås

Hemsida:

www.smartster.se

Verksamhet:

Smartster utvecklar och driver digitala marknadsplatser för butikskedjor, e-handelsbolag och köpcentrum som möjliggör för konsumenter att handla smart.

Ägare:

Uppdatering: 27 november 2018; CBC SmartShopping AB 12,70 %, Abovo Media Group AB 12,11 %, Abovo Group SA 10,92 %, Digitala Tillväxtkassan AB 6,07 %, Övriga (169 st) 58,21 %.

Uppdatering: Innan nyemissionen i mars-april 2018; CBC SmartShopping AB 13,86 %, Abovo Media Group AB 12,97 %, Abovo Group SA 12,32 %, Digitala Tillväxtkassan AB 6,85 %, Övriga ägare (cirka 45 st.) 54,00 %.

GU Ventures är en av delägarna.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Okänd tidsplan.

Värdering:

Uppdatering: 7,64 Mkr pre-money och 10,64 Mkr post money om emissionen i maj-juni 2019 fulltecknas. 1 kr per aktie.

Uppdatering: 15,46 Mkr pre-money och 19,58 Mkr post money om hela emissionen i februari 2019 fulltecknas. (Något oklart om detta är en ny nyemission eller om det är emissionen från december som fått nya villkor.)

Uppdatering: 61,85 Mkr pre-money och 65,97 Mkr post money om emissionen under november-december 2018 fulltecknas.

65,0 Mkr pre-money och 85,4 Mkr post money om emissionen under mars-april 2018 fulltecknas. Exkl optioner.

Övrigt:

I början av januari 2018 meddelade Sedermera att de ingått ett avtal med Smartster om en kapitalanskaffning på 20,4 Mkr. Denna emission ska senare under 2018 följas av en publik emission och notering.

Uppdatering: Den 26 mars 2018 ska Smartster inleda en kapitalanskaffning via Fundedbyme.

Uppdatering: I början av december 2018 finns inget som tyder på en notering i närtid.

Uppdatering: I mitten av december 2018 marknadsför bolaget en nyemission och skriver då om en kommande notering, dock utan att ange någon tidsplan.

Uppdatering: I februari 2019 gör företaget en nyemission där man pratar om en kommande emission och tillhörande notering. Det är för oss oklart om emissionen i februari är en ny nyemission eller om det är emissionen från december som fått nya villkor.

Uppdatering: I maj-juni 2019 för Smartster en emission på 3 Mkr där pre-money-värderingen sänkts till 7,64 Mkr. Ingenting sägs om den tidigare tidsplanen, nu siktar man på en värdering som är 10-30 högre vid en försäljning eller notering.

Uppdaterat: 2019-06-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss