NextCell Pharma utvecklar möjligheterna med stamceller

NextCell Pharma utvecklar möjligheterna med stamceller inom flera olika områden. Bolaget står inför en notering och vi har därför pratat med grundare och VD Mathias Svahn.

Vad gör NextCell Pharma?

Skapar framtidens behandlingar med stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

NextCell Pharma utvecklar läkemedelskandidaten ProTrans, en stamcellsprodukt som baseras på mesenkymala stamceller från navelsträngsvävnad med regenerativ och immundämpande aktivitet.

Genom vårt varumärke Cellaviva erbjuder vi en tjänst för familjesparande av stamceller som riktar sig till privatpersoner. Blivande föräldrar kan med vår tjänst spara barnets stamceller från navelsträngsblod och vävnad. Dessa stamceller är unga och livskraftiga och kan tas tillvara helt utan något ingrepp. De kan sparas för familjen och barnets eventuella framtida medicinska behov.

Hur ser marknaden ut?

ProTrans är en läkemedelskandidat med potential för många indikationer och kan ses som en plattform för regenerativ behandling av autoimmuna sjukdomar samt för att undvika avstötning vid organtransplantation. NextCell kommer att genomföra en klinisk studie för behandling av diabetes typ 1. En sjukdom som drabbar miljontals människor varje år och som saknar botemedel.

Familjesparande av stamceller finns i alla världsdelar och totalt har över 4 miljoner valt att spara sitt barns stamceller för framtida medicinska behov. I länder där tjänsten funnits under en längre tid och som liknar Sverige har tjänsten nått en marknadspenetration på 2-4 % av de årliga födslarna. Det motsvarar > 2000 prover per år i Sverige, vilket är vårt mål på medellång sikt. Cellaviva planerar också en geografisk expansion till våra grannländer.

Hur ser företagets affärsmodell ut?

NextCell Pharmas fokus är att ta ProTrans in i kliniken. En studie av säkerhet och effekttendens i diabetes typ 1 patienter öppnar upp möjligheten för att etablera samarbeten, utlicensiering och kombinationsbehandlingar med befintliga läkemedel såväl som andra läkemedelskandidater.

Cellaviva har en affärsmodell som visats framgångsrik på många marknader. Familjesparande är en tjänst som betalas i tre steg:

  1. Cellavivaboxen beställs genom www.cellaviva.se och innehåller uppsamlingsutrustning och information.
  2. När stamcellerna är analyserade och godkända, får föräldrarna ett certifikat och en faktura för hanteringen.
  3. Förvaringen av stamceller är en löpande kostnad som kan betalas månadsvis, årsvis eller som en förbetalning av 10 eller 20 år.

Vad vill ni uppnå under kommande två år och vad har ni för planer på längre sikt?

Under 2019 förväntar vi oss ha säkerhetsresultat för ProTrans och effektdata från långtidsuppföljning av bibehållen kroppsegen insulinproduktion hos de behandlade diabetespatienterna.

Informationsspridning är Cellavivas viktigaste utmaning. Om två år vill vi att alla blivande föräldrar ska få möjlighet att göra ett informerat val angående sparande av stamceller.

Ni gör en nyemission på 25 Mkr inför er notering på Aktietorget, vad ska ni använda pengarna till?

Pengarna ska i huvudsak användas till en klinisk studie av vår läkemedelskandidat ProTrans som behandling av diabetes typ 1. Studien kommer att ge oss en säkerhetsprofil för ProTrans som vi planerar att ha som bas för behandling av andra autoimmuna sjukdomar och för organtransplantation.


Läs mer om Nextcell Pharmas nyemission och notering.

NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag som befinner sig i fas 2-studier med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. NextCell äger även Skandinaviens största privata stamcellsbank, Cellaviva, och det nystartade kvalitetsanalysbolaget QVance. NextCell Pharma AB hette tidigare Cellaviva AB