Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i NextCell Pharma AB
NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB
Hälsovägen 7, 8tr
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.nextcellpharma.com

Verksamhet:

NextCell Pharma är Sveriges första privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Stamceller i navelsträngsblodet samlas in vid barnets födelse, analyseras, fryses ned och sparas för framtiden. NextCell Pharma AB hette tidigare Cellaviva AB

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen inför notering; Diamyd Medical AB 16,3 %, Anders Essen-Möller 11,4 %, Bertil Lindkvist 9,0 %, Göran Ofsén 7,7 %, MabTech Group AB 5,9 %, Övriga 49,7 %.

Uppdatering: Diamyd Medical 22 % efter refinansiering sommaren 2016,

Innan nyemissionen i maj 2016; Diamyd Medical 39 %, Grundarna (4 st) 41,5 %, Mabtech 11,5 %, Karolinska Institutet Holding AB 4 %, Personal 4 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

13 juli 2017

Värdering:

Uppdatering: 45,4 Mkr post money vid nyemissionen inför noteringen.

27,4 Mkr pre-money och 38,1 Mkr post money om emissionen under maj 2016 fulltecknas. Exkl teckningsoptioner.

Övrigt:

Cellaviva är anslutna till NGMs tjänst där onoterade bolag kan förbereda sig på att notera sig på NGM Nordic-MTF. Cellaviva presenterar sig för allmänheten i mitten av mars 2016,

Uppdatering: Cellavivas VD sade i mitten av mars 2016 att de planerar att notera sig inom två år.

Uppdatering: NGM anger i mars 2016 tiden för den planerade noteringen till fjärde kvartalet 2017.

Uppdatering: Cellaviva gör en nyemission under maj 2016 och skriver då att de siktar på att vara noterade inom ett år, på NGM Nordic-MTF eller First North.

De som deltar i nyemissionen i maj 2016 får teckningsoptioner på att teckna lika mycket till under december 2016.

Uppdatering: Cellaviva drog tillbaka nyemissionen som gjordes i maj 2016 pga låg intresse från investerare.

Cellaviva refinansieras i stället med cirka 8,2 MSEK genom konvertering av ett konvertibellån om cirka 2,7 MSEK och ett kapitaltillskott om ca 5,5 MSEK.

Cellavia utökar i samband med detta även sin verksamhet. "Förutom att samla in stamceller vid födseln för de nyföddas eventuella egna framtida bruk, ser Cellaviva möjligheter i att utveckla så kallade ”off-the-shelf”-produkter för vissa terapeutiska användningsområden.".

Oklart vad detta innebär för den tidigare kommunicerade noteringsplanen.

Uppdatering: Cellaviva ska noteras på NGM Nordic-MTF under fjärde kvartalet 2017 enligt NGM.

Uppdatering: Under hösten 2016 bytte Cellavia AB namn till NextCell Pharma AB.

Uppdatering: NextCell Pharma gjorde en private placement i början av mars 2017 på 6 Mkr. Bolaget planerar att göra en publik nyemission och notera sig på Aktietorget under sommaren 2017.

Uppdatering: NextCell gör en nyemission på 25 Mkr med teckningstid 18 maj - 21 juni 2017 och ska sedan notera sig på Aktietorget.

Uppdatering: Notering på Aktietorget är planerad till 13 juli 2017. Teckningstiden är 24 maj - 12 juni 2017.

Uppdaterat: 2017-07-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss