Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB
Hälsovägen 7, 8tr
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.nextcellpharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

NextCell Pharma är Sveriges första privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Stamceller i navelsträngsblodet samlas in vid barnets födelse, analyseras, fryses ned och sparas för framtiden. NextCell Pharma AB hette tidigare Cellaviva AB

Teckningsperiod:

24 maj 2017 - 12 juni 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

25 kr per unit / 5 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

27,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 unit, minimum 200 units.

Övrigt:

Första handelsdag planeras att bli den 13 juli 2017.

NextCell har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,9 MSEK av den initiala emissionslikviden. Bland de som ingått teckningsförbindelser finns NextCells huvudägare Diamyd Medical AB, styrelseordförande Anders Essen-Möller och VD Mathias Svahn.

En unit består av fem (5) aktier och fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 23 augusti 2018 till och med den 13 september 2018. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 5 SEK.

Uppdaterat: 2017-05-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss