Konsult, e-sport, CMS och läkemedel mot notering

Fyra företag som ska notera sina aktier är Transcendent, MOBA Network, Divio och Gelmetix.

Transcendent – Ett konsultbolag specialiserat inom Governance, Risk och Compliance (GRC). Gör en emission på 30 Mkr och ägare säljer aktier för 20 Mkr, samt inför detta köper Swedbank Robur aktier för 18 Mkr. Noterar sig på First North den 22 oktober.

M.O.B.A. Network – Äger, driver och utvecklar bolag inom e-sport och gaming. Har nu anlitat Redeye som rådgivare för förestående kapitalanskaffning och efterföljande notering. En av de större ägarna är NEVI, som just nu gör en nyemission.

Divio – Erbjuder tjänster och verktyg för Django och django-CMS som låter byråer, utvecklare och organisationer bygga kvalitativ närvaro på webben. Bolaget har varit på gång med en First North-notering under en längre tid utan att den blivit av, men nu har vi fått den obekräftade uppgiften att bolaget håller på att stänga en emission och en notering sedan ska ske ganska omgående.

Gelmetix – Har tagit fram en gel för behandling av kronisk ländryggsmärta. Det brittiska bolaget skulle notera sig på First North under 2018. Nu har man till SvD sagt att den nya tidsplanen är 2020.

Läs även: Investeringar, identifiering, spel och esport mot notering

Transcendent Group AB

Transcendent Group är ett konsultbolag specialiserat inom Governance, Risk och Compliance (GRC).