Jens Engwall satsar på stirlingmotorn

Stirlingversal är modulär

Jens Engwall har blivit ny huvudägare i Stirlingversal som utvecklar energisystem baserade på stirlingmotorn. Aktuell emission, notering år 2026.

Stirlingversal är ett företag som utvecklar, marknadsför och säljer och energisystem baserade på stirlingmotorn. Bolaget distribuerar även andra företags teknik för energiproduktion genom gasifiering av biomassa.

Bolaget hade under 2023 svårt att få in kapital, vilket inte var så konstigt då marknaden för investeringar i små utvecklingsbolag var väldigt dålig samtidigt som andra svenska företag som använt stirlingmotorn misslyckats. Inte minst Swedish Stirling som kraschade helt i början av 2023.

I januari i år vände det dock för Stirlingversals kapitalanskaffningsarbete då Jens Engwall investerade 5 miljoner kronor via en riktad emission där han blev ägare till 28,58 procent. Det följs nu upp med att bolaget gör en företrädesemission på 12 miljoner kronor där Jens Engwall åtagit sig att teckna sin pro-rata-andel, samt garantera resten av emissionen mot en ersättning på 8 procent med aktier som betalning. Det innebär alltså att Stirlingversal under första halvåret kommer att ha lyckats att ta in 17 miljoner kronor, samt att Jens Engwall har gått från ett obefintligt ägande till att bli den helt dominerande huvudägaren.

Stirlingversal siktar på att notera sig på en MTF-lista under år 2026.

Stirlingversals VD Johan Arrhenius presenterade idag verksamheten.

Johan Arrhenius, VD för Stirlingversal, presenterar bolaget.

Stirlingversal AB

Stirlingversal marknadsför, säljer och utvecklar energisystem baserade på stirlingmotorer. Bolaget distribuerar andra företags teknik för energiproduktion genom gasifiering av biomassa.