Nyemission i

Stirlingversal AB

Stirlingversal marknadsför, säljer och utvecklar energisystem baserade på stirlingmotorer. Bolaget distribuerar andra företags teknik för energiproduktion genom gasifiering av biomassa.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesemission, öppen för alla.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Jens Engwall har åtagit sig att teckna sin pro-rata-andel, och garanterar resten av emissionen mot en ersättning på 8 % som betalas i aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Stirlingversal är modulär

Jens Engwall satsar på stirlingmotorn

Jens Engwall har blivit ny huvudägare i Stirlingversal som utvecklar energisystem baserade på stirlingmotorn. Aktuell emission, notering år 2026.