Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lipidor AB

Lipidor AB

Lipidor AB
Fogdevreten 2
171 65 Solna

Hemsida:

lipidor.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade supergenerika).

Teckningsperiod:

28 augusti 2019 - 13 september 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,2 Mkr

Teckningskurs:

12 kr per unit / 6 kr per aktie

Likviddag:

19 september 2019

Avstämningsdag:

Värdering:

116 Mkr pre-money.

Villkor:

Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2020 (TO 1 B).

Post:

Övrigt:

Lipidor noteras på First North den 27 september 2019.

Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 72,1 procent av Erbjudandet, befintliga ägare samt institutionella och privata investerare.

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista från och med den 28 augusti 2019 till och med den 13 september 2019. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 29 september – 13 oktober 2020. Teckningskursen kan dock inte understiga 9 SEK per aktie eller överstiga 12 SEK per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss