Intellego Technologies – Världsledande teknikutvecklingsbolag inom färgförändrande indikatorer för UV gör en IPO

Intellego Technologies är ett världsledande teknikutvecklingsbolag inom färgförändrande indikatorer för UV. Gör nu en IPO på Nasdaq First North med sista teckningsdag den 11 juni.

Intellego Technologies, som just nu gör en IPO, är ett forsknings- och utvecklingsbolag med fokus på att kommersialisera sin patenterade och skalbara teknikplattform för färgförändrade indikatorer. Ur denna teknikutveckling har det växt fram två segment som utgör stommen av Intellegos Technologies verksamhet. I båda fallen är fokus att sälja till andra företag.

UVC-dosimetrar för UV-desinfektion

Det första segmentet är marknaden för UVC-dosimetrar. UVC-dosimetrarna kan användas som ett komplement till UVC-desinfektionssystem för att säkerställa dess effektivitet. UVC-dosimetrarna står idag för bolagets intäktsströmmar, och försäljning sker till aktörer primärt inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. Inom denna marknad fokuserar Intellego Technologies på sjukhus-, desinfektions-, mat-, hotell-, gym- och konsumentindustrin.

UV-indikatorer för konsumentmarknaden

Det andra segmentet är konsumentmarknaden för UV-indikatorer, vilka syftar till att öka användarnas medvetenhet kring mängden UV-strålning som de utsätts för dagligen, vilket således innebär förbättrade solvårdsrutiner. Dessa produkter, UV-indikatorerna, är idag redo att kommersialiseras och distribueras på marknaden. Intellego Technologies har som mål att etablera partnerskap med distributörer i form av en ”white label”- lösning med till exempel solskydds-och kosmetikabolag.

Applikation

För att utvidga det värdet som Intellego Technologies kan erbjuda med sina UVC-dosimetrar/UV-indikatorer arbetar bolaget just nu med att utveckla ett applikationssystem. Applikationen är tänkt att vara utformad på så sätt att kunden kan skapa ett eget konto, i vilken användaren kan logga in och skanna sina UV-indikatorer eller UVC-dosimetrar. Via applikationen kan användaren då få en avläsning på färgindikatorn, varifrån de inskannade färgförändringarna sparas. På så sätt får användaren en objektiv avläsning av dosimetern samt ett dokumentationssystem vilket användaren kan gå tillbaka till.

Läs mer om Intellego Technologies IPO på 15,5 miljoner kronor och notering på Nasdaq First North.

Teckna online med BankID, via Nordnet eller via Avanza

Intellego Technologies VD Claes Lindahl presenterar verksamheten

Intellego Technologies AB

Intellego Technologies utvecklar en färgindikatorteknik som kan användas i sjukvård och i konsumentprodukter.