Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Intellego Technologies AB

Intellego Technologies AB

Intellego Technologies AB
Fatburs brunnsgata 30
118 28 Stockholm

Hemsida:

intellego-technologies.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Intellego Technologies utvecklar en färgindikatorteknik som kan användas i sjukvård och i konsumentprodukter.

Teckningsperiod:

28 maj 2021 - 11 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr + 1,5 Mkr

Teckningskurs:

7,20 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

125 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Post:

Minimum 750 units.

Övrigt:

Intellego Technologies noteras på First North den 24 juni 2021.

Bolaget har på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 10 Mkr.

Uppdaterat: 2021-05-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss