Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Intellego Technologies AB
Intellego Technologies AB

Intellego Technologies AB
Fatburs brunnsgata 30
118 28 Stockholm

Hemsida:

intellego-technologies.com

Verksamhet:

Intellego Technologies utvecklar en färgindikatorteknik som kan användas i sjukvård och i konsumentprodukter.

Ägare:

Innan noteringsemissionen; CIL Holding & Invest AB (Claes Lindahl) 9,77 %, Torsion Invest AB 9,57 %, John Fällström 8,89 %, Övriga 71,77 %.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

24 juni 2021

Värdering:

Uppdatering: 141,5 Mkr post money

Uppdatering: 125 Mkr pre-money och 141,5 Mkr post money om hela noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas.

14,5 Mkr vid en nyemission under sommaren 2017.

Övrigt:

Den 5 april 2021 ska bolaget hålla en extra bolagsstämma där ett antal beslut ska tas som syftar till att kunna notera bolaget på First North eller annan marknadsplats.

Bolaget har tidigare gjort en crowdfunding-emission under 2017 och planerade då att notera sig under 2019.

Uppdatering: Intellego noteras på First North den 24 juni 2021.

Uppdatering: Noteringserbjudandet blev kraftigt övertecknat och bolaget använder därför även övertilldelningsoptionen.

Uppdaterat: 2021-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss