Fyra aktuella emissioner

Northgold och Bawat Water gör noteringsemissioner medan Stillfront och Rolling Optics gör företrädesemissioner.

Northgold – Ett prospekterings- och utvecklingsbolag inom guld med flera projekt i mellersta Finland. Gör just nu en noteringsemission på 43,5 Mkr och noteras sedan på First North den 24 mars. Sista teckningsdag är den 7 mars. Se även intervju med vd

Stillfront – Gamingbolaget brukar göra riktade emission men denna gång finansierar man sig i stället via en företrädesemission. Stillfront ska ta in 1989 Mkr till 17 kr per aktie. Tio teckningsrätter ger rätt att teckna tre nya aktier. När bolag gör stora företrädesemissioner så pressas ofta aktiekursen, både när emissionen offentliggörs men ofta även i slutet av teckningsperioden när bankerna säljer teckningsrätterna som kunderna inte vill använda. Kan ge möjligheter att göra intressanta köp. Sista teckningsdag är 16 mars.

Bawat Water Technologies – Ett miljöteknikföretag med en patenterad värmebaserad lösning för att behandla ballastvatten. Bawat kan lösa fartygsbranschens problem på ett effektivare sätt. Företaget gör nu en noteringsemission på 44,9 Mkr och noterar sig sedan på First North den 28 mars. Sista teckningsdag är 17 mars.

Rolling Optics – Noterades för två år sedan på First North men har fallit platt. Bolaget fokuserar nu och ser sin största tillväxtmöjlighet inom förfalskningsskydd för sedlar. Ja du läste rätt, fysiska sedlar är bolagets framtid. Bolaget gör nu en företrädesemission på 25 Mkr till 50 öre per aktie och det är tur att 80 % av emissionen är garanterad för i fredags stängde aktien på 37,6 öre. Sista teckningsdag är den 18 mars.

Rolling Optics Holding AB

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering, baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Rolling Optics Holding AB hette tidigare ICTA AB. ICTA AB hette tidigare Intellecta AB.