Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Northgold AB

Northgold AB

Northgold AB
Vasagatan 28
111 20 Stockholm

Hemsida:

northgoldab.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Northgold är ett prospekterings- och utvecklingsbolag inom guld med flera projekt i mellersta Finland.

Teckningsperiod:

21 februari 2022 - 7 mars 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

43,5 Mkr+ 6,5 Mkr

Teckningskurs:

11,60 kr

Likviddag:

10 mars 2022

Avstämningsdag:

Värdering:

82,4 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten

Post:

1 aktie, minimum 500 aktier.

Övrigt:

Northgold noteras på First North den 24 mars 2022.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss