Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stillfront Group AB

Stillfront Group AB

Stillfront Group AB
Kungsgatan 38
111 35 Stockholm

Hemsida:

www.stillfront.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Stillfront utvecklar och publicerar spel. Bolaget är en koncern som med en diversifierade spelportfölj med fokus på free to play.

Teckningsperiod:

2 mars 2022 - 16 mars 2022

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1989 Mkr

Teckningskurs:

17 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 mars 2022

Värdering:

6 630,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:10. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Stillfront köper Six Waves för en total initial köpeskilling om 201 miljoner USD och för att finansiera den affären gör företaget en företrädesemission på ca 2 miljarder kronor.

Uppdatering: Den största aktieägaren i Stillfront, Laureus Capital GmbH (”Laureus”), har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Laureus har också åtagit sig att garantera upp till 300 miljoner SEK (minus det belopp som omfattas av Laureus teckningsåtagande) av Företrädesemissionen. Därtill har flera större institutionella aktieägare i Stillfront uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen varav Swedbank Robur Fonder, AMF Pension & Fonder och TIN Fonder har lämnat avsiktsförklaringar om att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Laureus åtaganden, tillsammans med nämnda avsiktsförklaringar, omfattar totalt 28,5 procent av Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2022-02-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss