Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rolling Optics Holding AB

Rolling Optics Holding AB

Rolling Optics Holding AB
Solna Strandväg 3
171 54 Solna

Hemsida:

www.rollingoptics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering, baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Rolling Optics Holding AB hette tidigare ICTA AB. ICTA AB hette tidigare Intellecta AB.

Teckningsperiod:

4 mars 2022 - 18 mars 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr per unit / 0,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 mars 2022

Värdering:

75 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Innehav av en (1) stamaktie berättigar till en (1) uniträtt och nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) stamaktier och en (1) teckningsoption serie TO 2.

Post:

Övrigt:

Rolling Optics har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,5 MSEK och emissionsgarantier om cirka 13,5 MSEK, motsvarande totalt 80 procent av företrädesemissionen.

Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie under perioden 22 mars – 4 april 2023, dock lägst 0,16 SEK och högst 1,00 SEK per stamaktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna som högst kan uppgå till cirka 16,6 MSEK före emissionskostnader. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 11 april – 24 april 2023.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till 80 procent, varav 55 procent tecknats med och utan stöd av uniträtter och 25 procent tecknades i enlighet med garantiavtal.

Uppdaterat: 2022-03-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss