Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Kontigo Care AB
Kontigo Care AB

Kontigo Care AB
Dragarbrunnsgatan 35
753 20 Uppsala

Hemsida:

www.kontigocare.com

Verksamhet:

Kontigo Care erbjuder produkten och tjänsten TripleA, en m-health lösning som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; Daniel Benitez via delägda bolag 13,5 %, Juha Thümer 7,5 %, Rune F Löderup (privat och via bolag) 5,7 %, Envisor AB 4,0 %, Famra AB 3,9 %, Övriga 65,4 %.

Innan nyemissionen kring årsskiftet 2014/2015; Daniel Benitez via bolag 35,3 %, Juha Thümer 12,7 %, Malin Benitez 5,0 %, Per Söderberg 5,0 %, Marielle Ragvals 4,7 %, Rune Löderup privat & via bolag 4,1 %, Övriga 33,1 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

23 juni 2015

Värdering:

Uppdatering: 41,8 Mkr pre-money och 58,5 Mkr post money vid emissionen under maj 2015.

Uppdatering: Pre-money sänkt till 24 Mkr.

32 Mkr pre-money och 44 Mkr post money om emissionen under fjärde 2014 fulltecknas.

Övrigt:

Kontigo Care berättar i oktober 2014 att de gör en nyemission på 12 Mkr och under 2015 planerar att lista sig på Aktietorget eller First North.

Uppdatering: Kontigo Care gör en nyemission på 16,7 Mkr under maj 2015 inför sin notering.

Uppdatering: 16 juni 2015 är planerad första dag för handel på First North.

Uppdatering: 23 juni 2015 är planerad första dag för handel på First North.

Uppdaterat: 2015-06-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss