Cint noteras på fredag

Cint gör en IPO på omkring 5,5 miljarder kronor och noteras på Nasdaq Stockholm.

Cint erbjuder ett av världens största nätverk för konsumentundersökningar. Teckningsperioden för noteringserbjudandet på ca 5,5 miljarder kronor pågår t.o.m. torsdag och aktierna noteras sedan på Nasdaq Stockholm på fredag. Priset per aktie sätts i intervallet 62-72 kr.

Swedbank Robur Fonder AB (för Swedbank Robur Ny Tekniks räkning), Handelsbanken Fonder Aktiebolag, C WorldWide Asset Management Fondmaeglerselskab A/S Danmark filial Sverige, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab och Teknik Innovation Norden Fonder AB (TIN Fonder) har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt 2,2 miljarder kronor.

Kunder hos Carnegie och Avanza kan teckna via ISK, för övriga verkar det vara depå- eller vp-konto som gäller. Erbjudandet verkar dock vara öppet för alla, oavsett var man är kund.


Läs även:

Rosévin noteras på First North

Fractal Gaming Group får teckna-rekommendation av Affärsvärlden

Nynoterade Nimbus får köprekommendation av analytiker

Cint AB

Cint erbjuder ett av världens största nätverk för konsumentundersökningar.