Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cint AB

Cint AB

Cint AB
Luntmakargatan 18 1tr
111 37 Stockholm

Hemsida:

www.cint.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Cint erbjuder ett av världens största nätverk för konsumentundersökningar.

Teckningsperiod:

11 februari 2021 - 18 februari 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

737 Mkr (+ 4 020 Mkr + 724 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

72 kr (62-72 kr)

Likviddag:

23 februari 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

Uppdatering: 9 838 Mkr pre-money och 10 598 Mkr post money (72 kr per aktie). 8 585 - 9 838 Mkr pre-money (62-72 kr per aktie).

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige samt institutioner. Kunder hos Carnegie och Avanza kan teckna via ISK, för övriga verkar det vara depå- eller vp-konto som gäller. Erbjudandet verkar dock vara öppet för alla, oavsett var man är kund.

Post:

50 aktier, minimum 150 aktier.

Övrigt:

Cint noteras på Nasdaq Stockholm den 19 februari 2021.

Swedbank Robur Fonder AB (för Swedbank Robur Ny Tekniks räkning), Handelsbanken Fonder Aktiebolag, C WorldWide Asset Management Fondmaeglerselskab A/S Danmark filial Sverige, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab och Teknik Innovation Norden Fonder AB (TIN Fonder) har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt MSEK 2 200 (motsvarande cirka MEUR 218 ).

Priset per aktie sätts i intervallet 62-72 kr.

Uppdatering: Di rapporterade den 15 februari att Cints erbjudande fulltecknades på 1 minut och det till högsta kursen i prisintervallet, samt att efter en dag så var erbjudandet tecknat fem gånger om på högsta kursen.

Uppdaterat: 2021-02-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss