Börsnoteringar står för dörren

Fem företag gör sig redo för börsnotering. Det första om två veckor och de sista vid årsskiftet. Scandic, Cederroth, NP3 Fastigheter, Africa Oil och Stresscompany är företagen vars aktier blir tillgängliga för allmänheten.

Scandic – Hotellkedjan börjar nu välja rådgivare för sin börsnotering. Bankerna har bjudits in att pitcha sina tjänster.

Cederroth – I veckan sade Lars Verneholt, partner på ägaren Litorina och styrelsemedlem i Cederroth, att Handelsbanken och Danske Bank har valts som rådgivare för börsnoteringen, som är planerad till fjärde kvartalet 2014 eller första kvartalet 2015.

NP3 Fastigheter – I veckan preciserade fastighetsbolaget tidsplanen för sin börsnotering, vilken ska ske kring årsskiftet 2014/2015.

Africa Oil – Lundinföretagets flytt från First North till Stockholmsbörsens huvudlista har nu preciserats till mitten av maj av VD Keith Hill.

Stresscompany – Företaget bakom självhjälpstjänsten Stressklubben listar sig på First North inom ett par månader, efter den nyemission som just nu pågår.

Läs även:

Fem företag med noteringsplaner i år

Energi noteras på Aktietorget

Scandic Hotels Group AB

Scandic är en hotellkedja med omkring 160 hotell i åtta länder, där majoriteten finns i Norden.