Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bonzun AB

Bonzun AB

Bonzun AB
Grev Turegatan 30
114 38 Stockhkolm

Hemsida:

bonzun.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bonzun arbetar med att tillgängliggöra medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzun AB hette tidigare Papilly AB. Papilly AB hette tidigare Stresscompany AB.

Teckningsperiod:

28 april 2014 - 30 maj 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

6,75 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

37,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt. Målet är att få en bred spridning.

Post:

Valfritt antal, minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Stresscompany listas på First North efter nyemissionen.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 30 maj 2014.

Uppdaterat: 2014-05-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss