Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Bonzun AB
Bonzun AB

Bonzun AB
Grev Turegatan 30
114 38 Stockhkolm

Hemsida:

bonzun.com

Verksamhet:

Bonzun arbetar med att tillgängliggöra medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzun AB hette tidigare Papilly AB. Papilly AB hette tidigare Stresscompany AB.

Ägare:

Den 28 april 2014; Ulf Söderberg med familj och bolag 35,1 %,
SEB förvaltare 10,0 %, Anders Uddén med bolag 9,1 %, Michaela Murray med bolag 5,8 %, Gustav Ek 5,0 %, Övriga 35,0 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

2 oktober 2014

Värdering:

37,7 Mkr pre-money och 47,7 Mkr post money vid nyemissionen inför noteringen.

Övrigt:

Ulf Söderberg på Stresscompany säger i slutet av januari 2014 att företaget till våren 2014 ska göra en nyemission på 10 Mkr och sedan lista sig på First North.

Uppdatering: Stresscompany gör en garanterad nyemission under april-maj 2014 och listar sig sedan på First North.

Uppdatering: 3 juli 2014 listas aktien på First North.

Uppdatering: Första dag för handel är justerad till den 16 juli 2014.

Uppdatering: Första dag för handel är uppskjuten.

Uppdatering: Första dag för handel blir den 2 oktober 2014.

Uppdaterat: 2014-10-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss