Bioextrax IPO tecknad till 779 procent

Intresset visade sig vara stort för Bioextrax IPO-erbjudande, tecknades till hela 779 procent.

Bioextrax är verksamt inom industriell bioteknik. Bolaget utvecklar olika bakteriebaserade processteknologier baserade på en gemensam plattformsteknologi. Bolaget avslutade igår sin noteringsemission och intresset visade sig vara stort. Aktier för hela 50,4 Mkr tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad på 779 procent.

”Jag vill tacka de som har valt att investera i Bioextrax och välkomnar alla nya aktieägare till oss. Vi är mycket glada för det stora intresset för vår emission, och framförallt förtroendet och accelerationsmöjligheten detta kapitaltillskott innebär för vår verksamhet.” säger Bioextrax VD Edvard Hall.

Aktierna börjar handlas på Spotlight den 28 april.


Läs även: Bioextrax IPO får en neutral rekommendation av analytiker

Bioextrax AB

Bioextrax utvecklar och licensierar ut en teknologiplattform som med bakterier omvandlar organiskt avfall till värdefulla material som bioplast, djurfoder och fibrer.