Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bioextrax AB

Bioextrax AB

Bioextrax AB
Sölvegatan 43
223 62 Lund

Hemsida:

bioextrax.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bioextrax utvecklar och licensierar ut en teknologiplattform som med bakterier omvandlar organiskt avfall till värdefulla material som bioplast, djurfoder och fibrer.

Teckningsperiod:

24 februari 2020 - 6 mars 2020

Lista:

Annat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Öppen för allmänheten. 1 unit består av 2 aktier och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Bioextrax gör denna IPO med efterföljande notering. Preliminärt är teckningstiden 24 feburari - 6 mars 2020.

50 % av emissionen på 5 Mkr är säkrad via teckningsförbindelser.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss