Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bioextrax AB

Bioextrax AB

Bioextrax AB
Sölvegatan 43
223 62 Lund

Hemsida:

bioextrax.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bioextrax utvecklar och licensierar ut en teknologiplattform som med bakterier omvandlar organiskt avfall till värdefulla material som bioplast, djurfoder och fibrer.

Teckningsperiod:

25 mars 2020 - 8 april 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,47 Mkr

Teckningskurs:

19,60 per unit / 9,80 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

24,5 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. 1 unit består av 2 aktier och 1 teckningsoption.

Post:

1 unit, minimum 250 units.

Övrigt:

Bioextrax gör denna IPO med efterföljande notering. Preliminärt är teckningstiden 24 feburari - 6 mars 2020.

50 % av emissionen på 5 Mkr är säkrad via teckningsförbindelser.

Uppdatering: Teckningstiden är nu satt till 25 mars - 8 april 2020. Emissionen är på 6,5 Mkr och noteringen sker på Spotlight den 28 april 2020. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,25 Mkr.

En unit ger 2 aktier (pris om 9,80 SEK per aktie) samt vederlagsfritt en teckningsoption TO1. TO1 ger innehavaren rätten att under perioden 4 januari till den 15 januari 2021 teckna nyemitterade aktier till en kurs uppgående till 70% av den genomsnittliga kursen 3 veckor före första teckningsdag. Det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en ny aktie.

Uppdaterat: 2020-04-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss