Avstå från Hubbster Groups noteringserbjudande anser analytiker

Hubbster gör en IPO på NGM Nordic SME och Affärsvärlden har tittat närmare på den och kommer fram till rekommendationen att avstå.

Hubbster Group har utvecklat en digital metod som möjliggör ett strukturerat medarbetardrivet förändringsarbete där medarbetarna förstår och använder strategin och genomför förbättringsaktiviteter i linje med strategin. Ledningen ser och kan mäta resultaten i realtid och korrigera åtgärder om så krävs.

Hubbster gör nu en noteringsemission på 19,7 Mkr till 7,80 kr per aktie och noteras sedan på NGM Nordic SME den 11 februari. Men hur ska då en investerare göra?

Affärsvärlden – Teckna inte

Affärsvärlden ger i en analys rekommendationen att avstå från erbjudandet som man ger betyget 2 av 6.

”Hubbsters ambitioner är mycket stora. I sin nuvarande form är Hubbster relativt nybildat och bolaget har mycket att bevisa för att leva upp till sin värdering”

”Rådande börsklimat är inte heller bra för högt värderade tillväxtbolag”


Se även:

IPO-intervju med vd för Hubbster

Sju kommande noteringar i närtid och under våren

Smart Valor – en fullservice-plattform för blockchain-tillgångar

Learning to Sleep löser sömnproblem

Hubbster Group AB

Hubbster Group har utvecklat en digital metod som möjliggör ett strukturerat medarbetardrivet förändringsarbete där medarbetarna förstår och använder strategin och genomför förbättringsaktiviteter i linje med strategin. Ledningen ser och kan mäta resultaten i realtid och korrigera åtgärder om så krävs.