Analytiker positiva till Ascelia Pharma

Den 13 mars noteras Ascelia Pharma på Nasdaq Stockholms huvudlista. Både gav Börsveckan och SvD Börsplus gav noteringsemissionen en teckna-rekommendation.

Ascelia Pharma utvecklar produkter för att bekämpa cancer. Bolaget har gjort en nyemission på 200 Mkr (samt en möjlig övertilldelning på 30 Mkr) till 25 kr per aktie och noterar sig på Nasdaq Stockholms huvudlista den 13 mars. Noteringsemissionen analyserades av både Börsveckan och SvD Börsplus och rekommendationen blev från båda att teckna.

Börsveckan skrev bland annat

”Givet emissionen menar bolaget att verksamheten är fullt finansierat för ett marknadsgodkännande för Mangoral. Med hög sannolikhet att lyckas, en tydlig och definierad marknad, stark balansräkning och låg värdering framstår Ascelia som en intressant notering. Rådet blir att teckna”

Se den inspelade intervjun med vd som nyligen gjordes.

Ascelia Pharma AB

Ascelia Pharma utvecklar produkter för att bekämpa cancer. Bolagets främsta produkt, Mangoral, är ett kontrastmedel som används vid MR-scanning (magnetkamera) för att förbättra upptäckten av levermetastaser. Mangoral inriktar sig på njursvaga patienter som inte tål dagens kontrastmedel baserat på gadolinium. Produktkandidaten har särläkemedelsstatus i USA och är redo för fas-III av kliniska studier. Den andra produktkandidaten, Oncoral, är ett oralt cellgift för behandling av magsäckscancer som patienter kan ta i hemmet. Oncoral är redo för fas-II av kliniska studier.