Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ascelia Pharma AB

Ascelia Pharma AB

Ascelia Pharma AB
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö

Hemsida:

www.ascelia.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ascelia Pharma utvecklar produkter för att bekämpa cancer. Bolagets främsta produkt, Mangoral, är ett kontrastmedel som används vid MR-scanning (magnetkamera) för att förbättra upptäckten av levermetastaser. Mangoral inriktar sig på njursvaga patienter som inte tål dagens kontrastmedel baserat på gadolinium. Produktkandidaten har särläkemedelsstatus i USA och är redo för fas-III av kliniska studier. Den andra produktkandidaten, Oncoral, är ett oralt cellgift för behandling av magsäckscancer som patienter kan ta i hemmet. Oncoral är redo för fas-II av kliniska studier.

Teckningsperiod:

21 februari 2019 - 5 mars 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

200 Mkr + 30 Mkr

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

11 mars 2019

Avstämningsdag:

Värdering:

365 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige och Danmark samt till institutionella investerare i Sverige och utomlands.

Post:

Övrigt:

Ascelia noteras på Nasdaq Stockholm den 13 mars 2019.

Alto Invest, Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden samt ett antal befintliga aktieägare, inklusive Sunstone Capital och Øresund-Healthcare Capital samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare såväl som andra externa investerare har åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 150 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss