Fyra aktuella nyemissioner inför notering

Fyra aktuella nyemissioner i bolag som står inför en notering är de i H&D Wireless, FlexQube, Scout Gaming och Bio-Works Technologies.

H&D Wireless – Gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Gör en nyemission på knappt 29 Mkr med sista teckningsdag den 1 december och noteras sedan på First North.

FlexQube – Verkar på en global marknad för materialhantering och det primära användningsområdet för bolagets produkter är vagnar för materialtransport samt vagnar och ställningar för materialpresentation. Gör en nyemission på 40 Mkr med sista teckningsdag den 5 december och noteras på First North den 14 december. Bolaget har fått en hel del uppmärksamhet under åren i aktiekretsar då en av grundarna är populära Västkusttradern.

Scout Gaming – Utvecklar och erbjuder en daily fantasy sport-plattform till speloperatörer och mediabolag. Gör en nyemission på 60 Mkr med sista teckningsdag den 27 november och noteras sedan på First North den 6 december. Läs vad analytikerna säger.

Bio-Works Technologies – Utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer absorbenter riktat till life science-, livsmedels- och miljösektorerna. Gör en nyemission på 80 Mkr med sista teckningsdag den 29 november och noterar sig sedan på First North den 14 december.

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.