Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bio-Works Technologies AB

Bio-Works Technologies AB

Bio-Works Technologies AB
Virdings allé 18
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.bio-works.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BioWorks utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer absorbenter riktat till life science-, livsmedels- och miljösektorerna.

Teckningsperiod:

20 november 2017 - 29 november 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

80 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

1 december 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

132,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Kunder till Nordnet och Avanza tecknar sig online. I vissa fall kan kunder i andra banker teckna sig via sin bank, hör med din bank. Om det inte är möjligt så står det i prospektet att man kan teckna sig via Nordnet och att Nordnet sedan erbjuder gratis flytt av aktierna inom 60 dagar från noteringsdatumet.

Post:

Övrigt:

Bio-Works Technologies noteras på First North den 14 december 2017.

Ett antal befintliga aktieägare och externa investerare har åtagit sig att anmäla teckning för totalt cirka 70 Mkr, motsvarande 87,5 % av erbjudandet. Institutioner och teckningsåtagare prioriteras vid tilldelning.

Uppdaterat: 2017-11-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss