Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB
Färögatan 33, Kista Science Tower
164 51 Kista

Hemsida:

www.hd-wireless.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.

Teckningsperiod:

24 november 2017 - 8 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24 Mkr + 2,4 Mkr + 2,4 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 november 2017

Värdering:

112 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:14.

Post:

1 aktie.

Övrigt:

Efter emissionen noterar sig H&D Wirelsess på First North.

Bolaget har mottagit garantier och teckningsförbindelser motsvarande 97% av emissionsbeloppet. Av dessa är ca 21,8 MSEK garantier och ca 1,5 MSEK teckningsförbindelser.

Förutom företrädesemissionen på 24 Mkr kan företaget även göra två riktade emissioner på 2,4 Mkr styck.

Uppdaterat: 2017-11-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss