6 noteringar som närmar sig

Sex företag som ska notera sina aktier inom kort är Resqunit, Paydrive, Nordic Asia Investment Group, Titania, Adtraction och Neovici.

För några dagar sedan skrev vi om nio företag som närmar sig en notering, nedan är ytterligare några.

Resqunit – Ett norskt bolag som utvecklar och säljer fiskburar som fångar fisk på ett nytt sätt. De är uppkopplade och om de kommer bort flyter de upp till ytan. Gör ingen noteringsemission utan noterar sig direkt på First North den 26 november. Se intervju med vd.

Paydrive – Ett försäkringsbolag som erbjuder personligt anpassade bilförsäkringar utifrån insamling av data baserad på antal körda mil. Gör en noteringsemission på 23 Mkr och noterar sig sedan på NGM Nordic SME den 15 december.

Nordic Asia Investment Group – Ett investmentbolag med fokus på den digitala konsumenttillväxten i Kina. Gör nu en noteringsemission på upp till 300 Mkr och noterar sig sedan på First North den 16 december. Se även intervju med vd.

Titania – Ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på storskaliga hyresrättsprojekt i Stockholmsregionen. Ska nu göra en IPO bestående av en emission på 430 Mkr samt befintliga aktier och sedan notera sig på First North. Jacob Karlsson (VD, grundare och storägare i K-fastigheter), Fjärde AP-fonden (AP4) och Dammskogen Förvaltning AB (Tidigare bland annat majoritetsägare i Järntorget Byggintressenter AB) har åtagit sig att förvärva aktier i i noteringserbjudandet till ett belopp om cirka 375 Mkr.

Adtraction – En välkänd plattform inom digital marknadsföring via partners i Norden. Plattformen som Adtraction utvecklar och driver sammankopplar annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare. Ska nu göra ett noteringserbjudande på 208 Mkr och notera sig på First North.

Neovici – Erbjuder systemet Cosmoz hjälper företag att på ett automatiserat sätt hålla koll på finansiella transaktioner och ser till att fel korrigeras. Har tidigare sagt att de ska notera sig på First North under fjärde kvartalet och presenterar sig för småsparare under slutet av månaden vilket borde innebära att tidsplanen håller.

Läs även:

Kvix streamingplattform revolutionerar välmående

En handfull noteringar närmar sig

Adtraction Group AB

Adtraction är en plattform inom digital marknadsföring via partners i Norden. Plattformen som Adtraction utvecklar och driver sammankopplar annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare.