Kvix streamingplattform revolutionerar välmående

[sponsrad artikel] Kvix har en egenutvecklad streamingplattform som sammanför inspiratörer med personer som eftersträvar ett ökat välmående. Gör nu en IPO och vi har därför ställt några frågor till vd Johan Thomasson.

Kan du berätta vad Kvix gör?

Kvix har en egenutvecklad streamingplattform som sammanför inspiratörer med personer som eftersträvar ett ökat välmående. Vår plattform finns tillgänglig via app och webbläsare och är anpassad för en rad olika enheter.

Tanken är att medlemmarna utifrån ett brett utbud ska kunna välja det innehåll som fulländar välmåendecirkeln för dem personligen. Samtidigt får wellness-streamers tillgång till en välfungerande plattform där de kan uttrycka sig och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Vårt mål är att bli ett marknadsledande community med fokus på välmående, där medlemmar och streamers aktivt integrerar med varandra. Genom att erbjuda innehåll inom fysiskt, mentalt och livsstilsrelaterat välmående vill vi vara den självklara mötesplatsen för hälsa.

Hur ser marknaden ut?

I och med att vi är en streamingplattform för wellness exponeras vi mot två snabbväxande marknader: Streamingmarknaden och marknaden för wellness online. Vi gynnas av digitaliseringens framfart på två fronter med tanke på att både streaming och wellness online baseras på och möjliggörs av nya teknologiska innovationer.

Streamingmarknaden har sett en positiv trend de senaste åren och fick en extra skjuts under Covid-19 pandemin. Den globala livestreamingmarknaden beräknas uppnå ett marknadsvärde om hela 247 miljarder USD år 2027 vilket motsvarar en CAGR om 28 procent under tidsperioden 2019 till 2027. Vi känner att vi sitter i en bra position för att kapitalisera på den positiva streamingtrenden.

Marknaden för wellness online är ganska bred men kollar man på exempelvis onlineträning ser trenden väldigt positiv ut. Den ökade hälsomedvetenheten bland befolkningen i kombination med digitaliseringen och nya teknologiska innovationer gör att fenomenet onlineträning väntas öka explosionsartat under de kommande åren. Den globala marknaden för onlineträning värderades år 2019 till 6 miljarder USD och väntas uppnå ett värde om 60 miljarder USD år 2027 vilket motsvarar en förväntad CAGR om cirka 33 procent.

Vilka av Kvix styrkor vill du lyfta fram?

Den första styrkan är att vår plattform, med hjälp av ett diversifierat gäng av duktiga streamers, täcker hela välmåendecirkeln. Vi tror starkt på att ett långsiktigt välmående fordrar en balans mellan den fysiska och mentala hälsan. Med ett och samma abonnemang har medlemmarna tillgång till en rad olika inspirationskällor, vare sig det gäller en föreläsning eller ett tungt träningspass.

Därutöver vill jag belysa vår unika position inom wellness-streaming. Inom träningsbranchen finns flera aktörer som erbjuder onlinesändningar men dessa förlitar sig främst på externa streamingplattformar och ofta handlar det om redan inspelade pass. Genom vår egenutvecklade plattform och marknadsledande tjänst samlar vi såväl inspiratörer som wellnesspubliken i stort på ett och samma ställe. Livepassen skapar en interaktion och gemenskap som är svåruppnådd med enbart inspelat material.

Vi har även lagt mycket arbeta på att utveckla de tekniska aspekterna hos plattformen som är en styrka i sig. För att främja interaktion är det viktig att fördröjningen på sändningen är så låg som möjligt och här har vi lyckats väldigt bra. Vi har lagt stort fokus på användarvänlighet, att det ska vara så enkelt som möjligt att sända från Kvix. Det enda som behövs är en internetuppkoppling och exempelvis en mobilkamera och sen kan i princip vem som helst streama hos oss.

Slutligen vill jag lyfta fram vårt nätverk av fantastiska streamers som utgör en viktig komponent i vår marknadsföring. Streamers och influencers i samarbete med Kvix har en gemensam bas om över 3 miljoner följare vilket bidrar till att skapa en naturlig viralitet.

Kan du säga något om era tillväxtplaner?

Vi har en hel del saker på gång. Det första steget är den pågående Wellstar-tävlingen där vinnaren tar hem 1 miljon kronor. Wellstar kommer bli ett årligt event som attraherar nya streamers. Dessa engagerar sina följare att använda vår plattform. Vårt mål är att nå 500 streamers under 2022 och tävlingen har redan över 450 anmälda.

I samband med Wellstar har vi lanserat ett donationssystem där medlemmarna kan dricksa streamers. Dessutom ska varje kanal ha möjlighet till partnersamarbete. Detta skapar inte bara nya intäktskällor för oss, utan vinstdelningar och utbetalningar kommer att attrahera nya streamers som engagerar sina följare. Resultatet blir nya målgrupper och upplevelser, vilket medför positiva nätverkseffekter där ett ökat utbud av såväl streamers som sändningar bidrar till en förbättrad upplevelse och ökad valmöjlighet för slutanvändaren.

Ett annat steg på vår stundande tillväxtresa är att öppna upp plattformen så streamers själva kan boka och hantera sina sändningar. Genom en ökad autonomi får streamers en bättre möjlighet att skräddarsy sina sändningar efter egen vilja vilket bidrar till ökad skalbarhet av plattformen.

För tillfället är vår strategi att växa inom Sverige och få ett starkt fotfäste här, men i framtiden ser vi även positivt på en framtida geografisk expansion. Vi bedömer att plattformen och affärsmodellen har potential att lanseras på en bredare europeisk marknad. Dessutom är plattformen faktiskt ursprungligen byggd på engelska, vilket underlättar en potentiell expansion till engelskspråka länder.

Ni gör nu en noteringsemission på 26 Mkr, vad ska kapitalet användas till?

Kapitalet ska användas till att bredda och utveckla verksamheten. I första hand kommer kapitalet användas till att genom marknadsföring skapa större synlighet och öka antalet medlemmar, men även för teknisk utveckling av plattformen.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Kvix?

När jag tror på en idé så satsar jag på den. Kvix har allt mitt fokus och de pengar jag tjänat hittills har jag till stora delar investerat i uppbyggnaden av vårt bolag. Jag vill nu bredda ägandet i Kvix där jag för närvarande är i stort sett ensam ägare. Vi har väldigt spännande tider framför oss och min förhoppning är att du som investerare känner dig lockad att komma in som ägare i ett nischat bolag med stark potential och vara delaktig i vår tillväxt.

Läs mer om Kvix IPO.

Kvix AB

Kvix erbjuder sina användare videosändningar med tränings- och yogapass av inspiratörer.