Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Paydrive AB

Paydrive AB

Paydrive AB
Rosenlundsgatan 60, 6tr
100 64 Stockholm

Hemsida:

www.paydrive.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Paydrive är ett försäkringsbolag som erbjuder personligt anpassade bilförsäkringar utifrån insamling av data baserad på antal körda mil.

Teckningsperiod:

23 november 2021 - 7 december 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

20 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

51,30 kr per unit / 17,10 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

100 Mkr pre-money

Villkor:

En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.

Post:

1 unit, minimum 120 units

Övrigt:

Paydrive noteras på NGM Nordic SME den 15 december 2021.

Teckningsåtaganden om cirka 13,9 Mkr har lämnats från bolagets befintliga aktieägare samt externa investerare.

Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget under perioden från och med den 24 januari 2023 till och med 7 februari 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under 10 handelsdagar närmast före den 23 januari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 22 SEK per aktie. Vid fullteckning av teckningsoptionerna kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 17,1 MSEK före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2021-11-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss